Self-crossing leads to weak co-variation of the bacterial and fungal communities in the rice rhizosphere

J. Chang, S. Shi, L. Tian, M.F.A. Leite, C. Chang, L. Ji, L. Ma, C. Tian (Co-auteur), Eiko Kuramae (Co-auteur)

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

41 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
TijdschriftMicroorganisms
Volume9
Nummer van het tijdschrift1
DOI's
StatusGepubliceerd - 2021

Citeer dit