Self-employment: Antecedents, experiences, and consequences in a rapidly changing world of work

M. Damman (Gastredacteur), M. von Bonsdorff (Gastredacteur)

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveSpeciale uitgave (redactielidmaatschap)Wetenschappelijk

Originele taal-2Engels
TijdschriftInternational Journal of Manpower
StatusGepubliceerd - 2020

Citeer dit