Self-Fashioning and Revolutionary Portraiture: Jan van Hooff’s portraits historiés

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)76-95
TijdschriftDe Achttiende eeuw: documentatieblad van de werkgroep Achttiende eeuw
Volume47
StatusGepubliceerd - 2015

Citeer dit