Self-Fashioning in the Eighteenth Century

J. Oddens, Edwina Hagen

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Originele taal-2Niet gedefinieerd
TijdschriftDe Achttiende eeuw: documentatieblad van de werkgroep Achttiende eeuw
Volume47
StatusGepubliceerd - 2015

Citeer dit