Self-renewal and cancer of the gut: two sides of a coin.

F. Radtke, J.C. Clevers

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Self-renewal and cancer of the gut: two sides of a coin.'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Medicine & Life Sciences