Selforganization models for field mobility of physicists

W. Ebeling*, A. Scharnhorst

*Bijbehorende auteur voor dit werk

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)43-46
Aantal pagina's4
TijdschriftCzechoslovak Journal of Physics
Volume36
Nummer van het tijdschrift1
DOI's
StatusGepubliceerd - jan. 1986
Extern gepubliceerdJa

Citeer dit