Semantic technologies for historical research: A survey

Albert Merono-Penuela, Ashkan Ashkpour, Marieke van Erp, Kees Mandemakers, Leen Breure, Andrea Scharnhorst, Stefan Schlobach, Frank van Harmelen

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

447 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)539-564
Aantal pagina's26
TijdschriftSemantic Web Journal
Volume6
Nummer van het tijdschrift6
DOI's
StatusGepubliceerd - 2014

Citeer dit