Semantic Web for the Humanities

A. Merono-Penuela, S. Schlobach, F. van Harmelen

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

50 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)645-649
TijdschriftLecture Notes in Computer Science
Volume7882
StatusGepubliceerd - 2013

Citeer dit