Semaphorin 3A in injury and disease: its role at the neuromuscular junction.

Onderzoeksoutput: PhD Thesis (Proefschrift)PhD thesis (Proefschrift)

Originele taal-2Engels
KwalificatieDoctor (dr.)
Begeleider(s)/adviseur
  • Verhaagen, J., Promotor
  • De Winter, F., Promotor, Externe Persoon
StatusGepubliceerd - 02 okt. 2015

Citeer dit