Semi-automated generation of individual computational models of the human head and torso from MR images

Benjamin Kalloch, Jens Bode, Mikhail V. Kozlov, André Pampel, Mario Hlawitschka, Bernhard Sehm, Arno Villringer, Harald E Möller, Pierre-Louis Bazin

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

95 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Semi-automated generation of individual computational models of the human head and torso from MR images'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Medicine & Life Sciences