Semiconserved regulation of mesendoderm differentiation by microRNAs.

R.F. Ketting

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

4 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Semiconserved regulation of mesendoderm differentiation by microRNAs.'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Medicine & Life Sciences

Chemical Compounds