Sensitivity analysis in multiregional demographic models

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

328 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)653-674
TijdschriftEnvironment & Planning A
Volume9
StatusGepubliceerd - 1977

Citeer dit