Sensitivity of Macrophyte-Dominated Freshwater Microcosms to Chronic Levels of the Herbicide Linuron

P.J. Van den Brink, E.M. Hartgers, M. Fettweis, S.J.H. Crum, E. Van Donk, Th.C.M. Brock

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

231 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
ArtikelnummerES971555
Pagina's (van-tot)13-24
TijdschriftEcotoxicology and Environmental Safety
Volume38
Nummer van het tijdschrift1
DOI's
StatusGepubliceerd - 1997
Extern gepubliceerdJa

Citeer dit