Sensitivity of South African R. herpotrichoides isolates to carbendazim and ergosterol biosynthesis inhibitors

B. Robbertse, G. Holz, P.W. Crous

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

  8 Citaten (Scopus)
  83 Downloads (Pure)
  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)270-275
  TijdschriftPlant Pathology
  Volume45
  StatusGepubliceerd - 1996

  Citeer dit