Separable pupillary signatures of perception and action during perceptual multistability

Jan Brascamp, Gilles De Hollander, Michael D Wertheimer, Ashley N DePew, Tomas Knapen

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

12 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Separable pupillary signatures of perception and action during perceptual multistability'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Chemical Compounds

Medicine & Life Sciences