Separate beta-catenins mediate Wnt signaling and cadherin adhesion in C. elegans

R. Korswagen, M. Herman, J.C. Clevers

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)527-532
TijdschriftNature
Volume406
StatusGepubliceerd - 2000

Citeer dit