Separate effects of moisture content and water activity on the hyphal extension of Penicillium rubens on porous media

Karel A. van Laarhoven, Hendrik P. Huinink, Frank J. J. Segers, Jan Dijksterhuis, Olaf C. G. Adan

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

  24 Citaten (Scopus)

  Vingerafdruk

  Duik in de onderzoeksthema's van 'Separate effects of moisture content and water activity on the hyphal extension of Penicillium rubens on porous media'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

  Agriculture & Biology

  Medicine & Life Sciences

  Earth & Environmental Sciences