Separating effects of soil microorganisms and nematodes on plant community dynamics

Minggang Wang (Co-auteur), G.B. De Deyn, T.M. Bezemer

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

15 Citaten (Scopus)
135 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)455-467
TijdschriftPlant and Soil
Volume441
Nummer van het tijdschrift1-2
Vroegere onlinedatum2019
DOI's
StatusGepubliceerd - 2019

Citeer dit