Separating the chance effect from other diversity effects in the functioning of plant communities

J. Lepš, V.K. Brown, T.A.D. Len, D. Gormsen, K. Hedlund, J. Kailova, G.W. Korthals, S.R. Mortimer, C. Rodriguez-Barrueco, J. Roy, I. Santa Regina, C. Van Dijk, W.H. Van der Putten

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

  1 Downloads (Pure)

  Vingerafdruk

  Duik in de onderzoeksthema's van 'Separating the chance effect from other diversity effects in the functioning of plant communities'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

  Earth & Environmental Sciences

  Agriculture & Biology