Separating the role of biotic interactions and climate in determining adaptive response of plants to climate change

S. Tomiolo, Wim Van der Putten, K. Tielborger

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

218 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Separating the role of biotic interactions and climate in determining adaptive response of plants to climate change'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Earth & Environmental Sciences

Agriculture & Biology