Separation and quantification of pigments from natural phototrophic microbial populations

H.J. Korthals, C.L.M. Steenbergen

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)177-185
  TijdschriftFEMS Microbiology Ecology
  Volume31
  Nummer van het tijdschrift3
  DOI's
  StatusGepubliceerd - 1985

  Citeer dit