Separation of marine seston and density determination of marine diatoms by density gradient centrifugation

E.T. Van Ierland, L. Peperzak

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)29-44
  TijdschriftJournal of Plankton Research
  Volume6
  Nummer van het tijdschrift1
  DOI's
  StatusGepubliceerd - 1984

  Citeer dit