Separation of species of Fonsecaea on the basis of GCPSR, detecting deviating mutation rates.

M.J. Najafzadeh, H. Badali, A.H.G. Gerrits van den Ende, L. Xi, G.S. de Hoog

    Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

    Originele taal-2Engels
    TijdschriftMedical Mycology
    StatusGepubliceerd - 2009

    Citeer dit