Septal pore cap protein SPC18, isolated from the basidiomycetous fungus Rhizoctonia solani, also resides in pore plugs.

K.G.A. van Driel, A.F. van Peer, J. Grijpstra, H.A. Wosten, A.J. Verkleij, W.H. Muller, T. Boekhout

    Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

    25 Citaten (Scopus)

    Vingerafdruk

    Duik in de onderzoeksthema's van 'Septal pore cap protein SPC18, isolated from the basidiomycetous fungus Rhizoctonia solani, also resides in pore plugs.'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

    Medicine & Life Sciences