Sequence-based classification and identification of Fungi

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

  173 Citaten (Scopus)
  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)16-130
  TijdschriftMycologia
  Volume108
  Nummer van het tijdschrift5
  DOI's
  StatusGepubliceerd - 2016

  Citeer dit