Sequence data reveals phylogenetic affinities of fungal anamorphs Bahusutrabeeja, Diplococcium, Natarajania, Paliphora, Polyschema, Rattania and Spadicoides

B.D. Shenoy, R. Jeewon, H.K. Wang, K. Amandeep, W.H. Ho, D.J. Bhat, P.W. Crous, K.D. Hyde

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

  65 Citaten (Scopus)

  Vingerafdruk

  Duik in de onderzoeksthema's van 'Sequence data reveals phylogenetic affinities of fungal anamorphs Bahusutrabeeja, Diplococcium, Natarajania, Paliphora, Polyschema, Rattania and Spadicoides'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

  Agriculture & Biology

  Earth & Environmental Sciences