Sequence-specific high mobility group box factors recognize 10-12-base pair minor groove motifs

M. van Beest, D. Dooijes, M. van de Wetering, S. Kjearulff, A. Bonvin, O. Nielsen, J.C. Clevers

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

104 Citaten (Scopus)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)27266-27273
TijdschriftJournal of Biological Chemistry
Volume275
StatusGepubliceerd - 2000

Citeer dit