Sequential effects of root and foliar herbivory on aboveground and belowground induced plant defense responses and insect performance

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

6 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Sequential effects of root and foliar herbivory on aboveground and belowground induced plant defense responses and insect performance'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Earth & Environmental Sciences

Agriculture & Biology