Sequential intravital imaging reveals in vivo dynamics of pancreatic tissue transplanted under the kidney capsule in mice

Léon van Gurp, Cindy J M Loomans, Pim P van Krieken, Gitanjali Dharmadhikari, Erik Jansen, Femke C A S Ringnalda, Evelyne Beerling, Jacco van Rheenen, Eelco J P de Koning

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Sequential intravital imaging reveals in vivo dynamics of pancreatic tissue transplanted under the kidney capsule in mice'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Medicine & Life Sciences