Serotonin and cognitive flexibility. Behavioural, neurochemical and electrophysiological rat studies.

G. van der Plasse

Onderzoeksoutput: PhD Thesis (Proefschrift)PhD thesis (Proefschrift)

Originele taal-2Niet gedefinieerd
KwalificatieDoctor of Philosophy
Toekennende instantie
  • Vrije Universiteit (VU) Amsterdam
Begeleider(s)/adviseur
  • Uylings, H.B.M., Promotor, Externe Persoon
  • Feenstra, M.G.P., Promotor
Datum van toekenning05 nov. 2010
StatusGepubliceerd - 2010

Citeer dit