Serotonin Transporter Deficiency Increases Abdominal Fat in Female, but Not Male Rats

J.R. Homberg, S.E. la Fleur, E. Cuppen

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Serotonin Transporter Deficiency Increases Abdominal Fat in Female, but Not Male Rats'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Medicine & Life Sciences