Serotonin transporter null mutation and sexual behavior in female rats: 5-HT1A receptor desensitization

E. Snoeren, J.Y. Chan, A. Bovens, E. Cuppen, M. Waldinger, B. Olivier, R. Oosting

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Serotonin transporter null mutation and sexual behavior in female rats: 5-HT1A receptor desensitization'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Medicine & Life Sciences