Serotypes, genotypes, and antibiotic susceptibility profiles of group B streptococci causing neonatal sepsis and meningitis before and after introduction of antibiotic prophylaxis.

M.A. Trijbels-Smeulders, J.L. Kimpen, L.A. Kollee, J. Bakkers, W.J. Melchers, L. Spanjaard, W.J. Wannet, M.A. Hoogkamp-Korstanje

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Serotypes, genotypes, and antibiotic susceptibility profiles of group B streptococci causing neonatal sepsis and meningitis before and after introduction of antibiotic prophylaxis.'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Medicine & Life Sciences