SERT gene polymorphisms are associated with risk-taking behaviour and breeding parameters in wild great tits

K. Timm (Co-auteur), K. van Oers, V. Tilgar

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

96 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'SERT gene polymorphisms are associated with risk-taking behaviour and breeding parameters in wild great tits'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Agriculture & Biology

Earth & Environmental Sciences

Medicine & Life Sciences