Serving many masters at once: a framework for assessing ecosystem services delivered by quarry lakes

Laura M.S. Seelen* (Co-auteur), Sven Teurlincx, Margaret R. Armstrong, Miquel Lürling, Ellen van Donk, Lisette N. de Senerpont Domis

*Bijbehorende auteur voor dit werk

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

10 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Serving many masters at once: a framework for assessing ecosystem services delivered by quarry lakes'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Agriculture & Biology

Earth & Environmental Sciences