Seston dynamics and bivalve feeding in the Bay of Marennes-Oléron (France)

W. Zurburg, A.C. Smaal, M. Heral, N. Dankers

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)459-466
  TijdschriftNetherlands Journal of Aquatic Ecology
  Volume28
  DOI's
  StatusGepubliceerd - 1994

  Citeer dit