Setting scientific names at all taxonomic ranks in italics facilitates their quick recognition in scientific papers

Marco Thines*, Takayuki Aoki, Pedro W. Crous, Kevin D. Hyde, Robert Lücking, Elaine Malosso, Tom W. May, Andrew N. Miller, Scott A. Redhead, Andrey M. Yurkov, David L. Hawksworth

*Bijbehorende auteur voor dit werk

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

20 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Setting scientific names at all taxonomic ranks in italics facilitates their quick recognition in scientific papers'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Medicine & Life Sciences

Earth & Environmental Sciences

Agriculture & Biology