Setting-up the Stage?! Party Competition and Electoral Law in Central and East-Europe

Ekaterina R. Rashkova, NIAS_library (Bijdrager)

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

  Originele taal-2Engels
  TijdschriftProblems of Post-Communism
  DOI's
  StatusE-pub ahead of print - 10 jan 2020

  Citeer dit