Settlement intentions and immigrant integration: The case of recently arrived EU-immigrants in the Netherlands

Gusta Wachter, F. Fleischmann

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Settlement intentions and immigrant integration: The case of recently arrived EU-immigrants in the Netherlands'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Social Sciences