Seven perspectives on Bildts. The Bildts language status in a European context

Paulus van Sluis

Onderzoeksoutput: Boek/RapportRapportWetenschappelijk

55 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
Plaats van productieLeeuwarden
UitgeverijMercator-Education; Fryske Akademy
Aantal pagina's86
StatusGepubliceerd - 2015

Citeer dit