Seventeen years of subcutaneous infection by Aspergillus flavus; eumycetoma confirmed by immunohistochemistry

Sarah A Ahmed, Manal A Abbas, Gregory Jouvion, Abdullah M S Al-Hatmi, G Sybren de Hoog, Anna Kolecka, El Sheikh Mahgoub

    Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

    20 Citaten (Scopus)

    Vingerafdruk

    Duik in de onderzoeksthema's van 'Seventeen years of subcutaneous infection by Aspergillus flavus; eumycetoma confirmed by immunohistochemistry'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

    Medicine & Life Sciences