Severe chromoblastomycosis-like nodular skin infection due to Chrysosporium keratinophilum

    Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

    Originele taal-2Engels
    TijdschriftBritish Journal of Dermatology
    StatusGepubliceerd - 2016

    Citeer dit