Severe disseminated phaeohyphomycosis in an immunocompetent patient caused by Veronaea botryosa

A. Bonifaz, M.M. Davoudi, G.S. de Hoog, C. Padilla-Desgarennes, D. Vazquez-Gonzalez, G. Navarrete, J.F.G.M. Meis, H. Badali

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

  45 Citaten (Scopus)

  Vingerafdruk

  Duik in de onderzoeksthema's van 'Severe disseminated phaeohyphomycosis in an immunocompetent patient caused by Veronaea botryosa'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

  Medicine & Life Sciences

  Agriculture & Biology