Sex Differences in Science: Do We Have a Problem?

Eva van Rooij, Nanette H Bishopric

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)478-479
Aantal pagina's2
TijdschriftJACC. Basic to translational science
Volume4
Nummer van het tijdschrift4
DOI's
StatusGepubliceerd - aug. 2019

Citeer dit