Sex-specific costs of resistance to the fungal pathogen Ustilago violacea (Microbotryum violaceum) in Silene alba

A. Biere, J. Antonovics

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

  1 Downloads (Pure)

  Vingerafdruk

  Duik in de onderzoeksthema's van 'Sex-specific costs of resistance to the fungal pathogen Ustilago violacea (Microbotryum violaceum) in Silene alba'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

  Agriculture & Biology

  Medicine & Life Sciences

  Earth & Environmental Sciences