Sex-specific responses to territorial intrusions in a communication network: evidence from radio-tagged great tits

L. Snijders (Co-auteur), K. van Oers, M. Naguib

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

242 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Sex-specific responses to territorial intrusions in a communication network: evidence from radio-tagged great tits'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Agriculture & Biology

Earth & Environmental Sciences