Sex steroid effects on the vasopressin innervation of the adult rat brain

G.J. de Vries, W. Duetz, R.M. Buijs, F.W. van Leeuwen, A.R. Caffé

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan conferentiePaperWetenschappelijk

Originele taal-2Engels
StatusGepubliceerd - 1984

Citeer dit