Sexual and vegetative compatibility genes in the aspergilli

K Pál, A D van Diepeningen, J Varga, R F Hoekstra, P S Dyer, A J M Debets

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

  31 Citaten (Scopus)

  Vingerafdruk

  Duik in de onderzoeksthema's van 'Sexual and vegetative compatibility genes in the aspergilli'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

  Medicine & Life Sciences

  Agriculture & Biology