Sexual compatibility between Pyrenophora japonica and P. teres

P.W. Crous, B.J.H. Janse, G. Holz

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

  Originele taal-2Engels
  TijdschriftSouth African Journal of Science
  Volume91
  StatusGepubliceerd - 1995

  Citeer dit