Sexual crossing of thermophilic fungus Myceliophthora heterothallica improved enzymatic degradation of sugar beet pulp

Maria Victoria Aguilar-Pontes, Miaomiao Zhou, Sjors van der Horst, Bart Theelen, Ronald P. de Vries, Joost van den Brink

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

  6 Citaten (Scopus)

  Vingerafdruk

  Duik in de onderzoeksthema's van 'Sexual crossing of thermophilic fungus Myceliophthora heterothallica improved enzymatic degradation of sugar beet pulp'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

  Engineering & Materials Science

  Earth & Environmental Sciences

  Medicine & Life Sciences